Wyszukaj na stronie

Protetyka - Mosty

korony porcelanowe Wrocław

Mosty

Mosty są to prace protetyczne uzupełniające jeden lub więcej braków zębowych, osadzone na stałe na własnych zębach pacjenta lub na implantach.

Mosty składają się z koron protetycznych zacementowanych na filarach (zębach naturalnych lub implantach) połączonych ze sobą za pomocą przęseł – koron wypełniających braki. Stąd też pochodzi nazwa – most protetyczny.

licówki Wrocław

Aby wykonać most protetyczny konieczne jest oszlifowanie zębów filarowych - muszą one spełniać odpowiednie wymagania, by stanowić dobre podparcie dla przyszłej pracy. Inaczej wygląda wykonanie mostu na implantach.

W zależności od lokalizacji braku zębowego, na podstawie badania klinicznego i wymagań estetycznych nasi lekarze mogą zaproponować Państwu:

  • mosty na metalu licowane porcelaną - wykonane na podbudowie ze stopu metali szlachetnych (złota) lub metali nieszlachetnych (stali),
  • mosty pełnoceramiczne - wykonane na podbudowie z tlenku cyrkonu,
  • mosty adhezyjne - pozwalają na uzupełnienie przeważnie tylko jednego brakującego zęba; wykonane są z materiału kompozytowego na włóknie szklanym; nie wymagają szlifowania zębów filarowych; są mocowane do zębów sąsiadujących za pomocą wypustek z włókna szklanego na kilka sposobów:
    • umieszczonych w miejscach wypełnień w zębach sąsiednich,
    • przyklejone do zdrowych powierzchni zębów sąsiadujących, tzw. mosty typu Maryland stosowane w przypadku braku zęba przedniego.
    • umieszczonych w opracowanych do tego celu "zagłębieniach" w zębach sąsiadujących bez wypełnień.

Mosty adhezyjne mogą być traktowane jako uzupełnienia stałe lub tymczasowe (podczas wygajania implantów).

Na czas leczenia protetycznego aby zagwarantować komfort oczekiwania na prace ostateczną na oszlifowanych zębach osadzamy most tymczasowy.